Achiziţii Finalizate
  • Achizitie de:   Servicii de asistență de specialitate prin cooptarea a 3 experți externi în cadrul Comisiei de coordonare și                                  supervizare a ADI “Dobrogea”

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Contract

Formulare