Hotărâri A.G.A.
 • Adunarea Generală a Asociației – 24.04.2024

Procesul Verbal al Adunării Generale – nr. 650/24.04.2024

 1. Hotărârea nr. 4 – Privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2023 ale  Asociației de                                                   Dezvoltare lntercomunitară ,,Dobrogea”
 2. Hotărârea nr. 5 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară                                 ,,Dobrogea” pentru anul 2024

 • Adunarea Generală a Asociației – 31.01.2024

Procesul Verbal al Adunării Generale – nr. 232/31.01.2024

 1. Hotărârea nr. 2 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară                                                   ,,Dobrogea” pentru anul 2024
 2. Hotărârea nr. 3 – privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare ale aparatului tehnic al                                             Asociației de Dezvoltare lntercomunitară ,,Dobrogea”

 • Adunarea Generală a Asociației – 19.01.2024

Procesul Verbal al Adunării Generale – nr. 132/19.01.2024

 1. Hotărârea nr. 1 – privind aprobarea cuantumului cotizației membrilor Asociației de Dezvoltare lntercomunitară ,,Dobrogea”                                 pentru anul 2024

 • Adunarea Generală a Asociației – 10.07.2023

Procesul Verbal al Adunării Generale – nr. 866/10.07.2023

 1. Hotărârea nr. 5 – privind aprobarea modificării, completării și actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare                                                           Intercomunitară ,,Dobrogea”

 • Adunarea Generală a Asociației – 27.04.2023

Procesul Verbal al Adunării Generale – nr. 569/27.04.2023

 1. Hotărârea nr. 4 – privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2022 ale                                                                           Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”

 • Adunarea Generală a Asociației – 14.02.2023

Procesul Verbal al Adunării Generale – nr. 272/14.02.2023

 1. Hotărârea nr. 2 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare                                                                                 Intercomunitară „Dobrogea” pentru anul 2023
 2. Hotărârea nr. 3 – privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare ale aparatului tehnic al                                             Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”

 • Adunarea Generală a Asociației – 17 ianuarie 2023

Procesul Verbal al Adunării Generale – nr. 100/17.01.2023

 1. Hotărârea nr. 1 – privind aprobarea cuantumului cotizației membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” pentru anul 2023

 • Adunarea Generală a Asociației – 21 iulie 2022

Procesul Verbal al Adunării Generale – nr. 656/21.07.2022

 1. Hotărârea nr. 11 – privind aprobarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de                                             salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologica și depozitare a deșeurilor municipale                                   din județul Constanța aferente Proiectului ,,Sistem de Management lntegrat al Deșeurilor in Județul                                           Constanța”
 2. Hotărârea nr. 12 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare                                                             lntercomunitară ,,Dobrogea” pentru anul 2022

 • Adunarea Generală a Asociației – 18 mai 2022

Procesul Verbal al Adunării Generale – nr. 446/18.05.2022

 1. Hotărârea nr. 10 – privind aprobarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii                                     serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale                                       aferente Proiectului „Sistem de Management lntegrat al Deșeurilor in Județul Constanta”

 • Adunarea Generală a Asociației – 28 aprilie 2022

Procesul Verbal al Adunării Generale – nr. 341/28.04.2022

 1. Hotărârea nr. 7 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară                                 „Dobrogea” pentru anul 2022
 2. Hotărârea nr. 8 – privind aprobarea modificării, completării și actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare                                                           Intercomunitară „Dobrogea”
 3. Hotărârea nr. 9 – privind aprobarea situațiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2021 ale Asociației de Dezvoltare                                 Intercomunitară „Dobrogea”

 • Adunarea Generală a Asociației – 02 februarie 2022

Procesul Verbal al Adunării Generale – nr. 122/02.02.2022

 1. Hotărârea nr. 1 – privind aprobarea retragerii unor membri din cadrul Asociației de Dezvoltare                                                                                   lntercomunitară ,,Dobrogea”
 2. Hotărârea nr. 2 – privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Documentul de Poziție pentru implementarea Proiectului                                         ,,Sistem de Management lntegrat al Deșeurilor in Județul Constanța”
 3. Hotărârea nr. 3 – privind aprobarea modificării componenței Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare                                                             lntercomunitară ,,Dobrogea”
 4. Hotărârea nr. 4 – privind aprobarea cuantumului cotizației membrilor Asociației de Dezvoltare lntercomunitară ,,Dobrogea”                                 pentru anul 2022
 5. Hotărârea nr. 5 – privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare ale aparatului tehnic                                                 al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară ,,Dobrogea”
 6. Hotărârea nr. 6 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară                                                   ,,Dobrogea” pentru anul 2022

 • Adunarea Generală a Asociației – 29 aprilie 2021

Procesul Verbal al Adunării Generale – nr. 597/29.04.2021

 1. Hotărârea nr. 8 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara                                                   „Dobrogea” pentru anul 2021
 2. Hotărârea nr. 9 – privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020 ale Asociației de                                                   Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”

 • Adunarea Generală a Asociației – 30 martie 2021

Procesul Verbal al Adunării Generale – nr. 464/30.03.2021

 1. Hotărârea nr. 5 – privind aprobarea cuantumului cotizației membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”                                 pentru anul 2021
 2. Hotărârea nr. 6 – privind aprobarea organigramei, a statului de funciții și a grilei de salarizare ale aparatului tehnic al                                             Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”
 3. Hotărârea nr. 7 – privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară                                 „Dobrogea”

 • Adunarea Generală a Asociației – 11 ianuarie 2021

Procesul Verbal al Adunării Generale – nr. 156/11.01.2021

 1. Hotararea nr. 1 – privind constatarea incetarii mandatului Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara                                                   „Dobrogea”, domnul Lucian-Dumitru Lungoci
 2. Hotararea nr. 2 – privind alegerea Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”
 3. Hotararea nr. 3 – privind alegerea membrilor Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”
 4. Hotararea nr. 4 – privind desemnarea membrilor Comisiei de Cenzori din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara                                   „Dobrogea”

 • Adunarea Generala a Asociatiei – 31 iulie 2020

Procesul Verbal al Adunarii Generale – nr. 627/31.07.2020

 1. Hotararea nr. 3 – privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2019 ale Asociatiei de                                                   Dezvoltare lntercomunitara ,,Dobrogea”
 2. Hotararea nr. 4 – privind aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru anul 2019, in baza                                         Raportului de activitate al Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara ,,Dobrogea”
 3. Hotararea nr. 5 – privind completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara ,,Dobrogea”

 • Adunarea Generala a Asociatiei – 27 februarie 2020

Procesul Verbal al Adunarii Generale – nr. 207/27.02.2020

 1. Hotararea nr.1 – privind aprobarea cuantumului cotizatiei membrilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”                                pentru anul 2020
 2. Hotararea nr.2 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara                                                  „Dobrogea” pentru anul 2020

 • Adunarea Generala a Asociatiei – 16 decembrie 2019

Procesul Verbal al Adunarii Generale – nr. 2489/16.12.2019

 1. Hotararea nr.1 – Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli precum si a revizuirii Programului anual de                                achizitii publice ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea” pentru anul 2019
 2. Hotararea nr.2 – Privind aprobarea regulamentului intern al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”

 • Adunarea Generala a Asociatiei – 13 decembrie 2019

Procesul Verbal al Adunarii Generale – nr.2482/13.12.2019


 • Adunarea Generala a Asociatiei – 21 octombrie 2019

Procesul Verbal al Adunarii Generale – nr. 2340/21.10.2019

 1. Hotararea nr.1 – Privind alegerea Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”
 2. Hotararea nr.2 – Privind modificarea Statutului si a Actului Constitutiv ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara                                              „Dobrogea”
 3. Hotararea nr.3 – Privind modificarea componentei Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara                                                „Dobrogea”
 4. Hotararea nr.4 – Privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a grilei de salarizare ale aparatului tehnic al                                            Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”
 5. Prezentarea Recomandarilor si a Raportului de audit al performantei intocmite la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea” emise de Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Constanta

 • Adunarea Generala a Asociatiei – 13 mai 2019

– Procesul Verbal al Adunarii Generale – nr. 2025/13.05.2019

 1. Hotararea nr. 1 – Privind aprobarea Protocolului cu S.C. TRACON S.R.L. Braila, in vederea integrarii                                                                             infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Mangement Integrat al Deseurilor                                                       in judetul Constanta
 2. Hotararea nr. 2 – Privind aprobarea Protocolului cu S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. Costinesti, in                                                                 vederea integrarii infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Management                                                             Integrat al Deseurilor in judetul Constanta
 3. Hotararea nr. 3 – Privind aprobarea aditionarii contractelor de salubrizare aflate in derulare, la nivelul UAT-                                                             urilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”

 • Adunarea Generala a Asociatiei – 09 mai 2019

– Procesul Verbal al Adunarii Generale – nr. 2012/09.05.2019


 • Adunarea Generala a Asociatiei – 10 aprilie 2019

Procesul Verbal al Adunarii Generale – nr. 1940/10.04.2019

 1. Hotararea nr. 1 – privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2018 ale Asociatiei                                                         de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”
 2. Hotararea nr . 2– privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului Anual de Achizitii                                                                 Publice al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”pentru anul 2019
 3. Hotararea nr. 3 – privind aprobarea cuantumului cotizatiei membrilor Asociatiei de Dezvoltare                                                                                   Intercomunitara „Dobrogea”pentru anul 2019
 4. Hotararea nr. 4 – privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare                                                           Intercomunitara „Dobrogea”pentru acordarea descarcarii de gestiune a membrilor sai,                                                                 pentru anul 2018
 5. Hotararea nr. 5 – privind aprobarea modificarii componentei Comisiei de Cenzori a Asociatiei de Dezvoltare                                                           Intercomunitara „Dobrogea”
 6. Hotararea nr. 6 – privind constatarea trecerii orasului Baneasa, judetul Constanta, la rangul de comuna
 7. Hotararea nr. 7 – privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare                                                           Intercomunitara „Dobrogea”, a comunei Castelu si modificarea Statutului

 • Adunarea Generala a Asociatiei – 08 aprilie 2019

Procesul Verbal al Adunarii Generale – nr. 1922/08.04.2019


 • Adunarea Generala a Asociatiei – 26 aprilie 2018

Procesul Verbal al Adunarii Generale – nr. 1460/26.04.2018

 1. Hotararea nr. 1 – privind probarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2017 ale Asociatiei de Dezvoltare                                                             Intercomunitara „Dobrogea”
 2. Hotararea nr. 2 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare                                                                                 Intercomunitara „Dobrogea”


 • Adunarea Generala a Asociatiei – 27 noiembrie 2017

Procesul Verbal al Adunarii Generale – nr. 1242/27.11.2017

 1. Hotararea nr. 6 – privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare                                                               Intercomunitara „Dobrogea” pentru anul 2017
 2. Hotararea nr. 7 – privind aprobarea indemnizatiei presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara                                                                 „Dobrogea”
 3. Hotararea nr. 8 – privind aprobarea cotizatiei membrilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”                                                       pentru anul 2018
 4. Hotararea nr. 9 – privind delegarea unor atributii catre Consiliul Director al Asociatiei de Dezvoltare                                                                           Intercomunitara „Dobrogea”

 • Adunarea Generala a Asociatiei – 25 aprilie 2017

Procesul Verbal al Adunarii Generale – nr. 950/25.04.2017

 1. Hotararea nr. 1 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare                                                                                 Intercomunitara „Dobrogea” pentru anul 2017
 2. Hotararea nr. 2 – privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2017 a membrilor Asociatiei de Dezvoltare                                                                         Intercomunitara „Dobrogea”
 3. Hotararea nr. 3 – privind modificarea componentei Comisiei de Cenzori a Asociatiei de Dezvoltare                                                                             Intercomunitara „Dobrogea”
 4. Hotararea nr. 4 – privind aprobarea aderarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea” la Federatia                                                       Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara din Romania (FADI)
 5. Hotararea nr. 5 – privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2016, a Raportului                                                         de audit pe anul 2016, a Raportului comisiei de cenzori, a Raportului Presedintelui  si a                                                                 Raportului de activitate al Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara                                                             „Dobrogea”

 • Adunarea Generala a Asociatiei – 14 decembrie 2016

– Procesul Verbal al Adunarii Generale – nr. 697/14.12.2016

 1. Hotararea nr. 5 – privind alegerea Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”
 2. Hotararea nr. 6 – privind modificarea componentei Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare                                                                             Intercomunitara „Dobrogea”

 • Adunarea Generala a Asociatiei – 4 octombrie 2016

Procesul Verbal al Adunarii Generale – nr. 650/04.10.2016

 1. Hotararea nr. 1 – privind alegerea Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”
 2. Hotararea nr. 2 – privind alegerea membrilor Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare                                                                                       Intercomunitara „Dobrogea”
 3. Hotararea nr. 3 – privind desemnarea membrilor Comisiei de Cenzori din cadrul Asociatiei de Dezvoltare                                                                 Intercomunitara „Dobrogea”
 4. Hotararea nr. 4 – privind modificarea, completarea si actualizarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare                                                                         Intercomunitara „Dobrogea”

 • Adunarea Generala a Asociatiei – 17 mai 2016

Procesul Verbal al Adunarii Generale – nr. 508/17.05.2016

 1. Hotararea nr. 1 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Asociatiei de Dezvoltare                                                         Intercomunitara „Dobrogea”
 2. Hotararea nr. 2 – privind modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara                                                                 „Dobrogea”
 3. Hotararea nr. 3 – privind delegarea de semnatura pentru operatiunile bancare, plati cu OP-uri,                                                                                   retragere/depunere numerar, ridicare extrase cont bancar, plati salarii si                                                                                         contributii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale ale Asociatiei de                                                                                     Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”
 4. Hotararea nr. 4 – privind modificarea Comisiei de Cenzori din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara                                                                     „Dobrogea”
 5. Hotararea nr. 5 – privind modificarea Regulamentului Intern al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara                                                                   „Dobrogea”
 6. Hotararea nr. 6 – privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare                                                                             Intercomunitara „Dobrogea” – Act aditional nr.3
 7. Hotararea nr. 7 – privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor                                                             optime de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul                                                                                        judetului Constanta in cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al                                                                                   Deseurilor in Judetul Constanta” – SMIS – CSNR 48462
 8. Hotararea nr. 8 – privind mandatarea Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea” sa                                                           indeplineasca toate formalitatile aferente retragerii/excluderii membrilor Asociatiei
 9. Hotararea nr. 9 – privind modificarea Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara                                                                         „Dobrogea”

 • Adunarea Generala a Asociatiei – 17 februarie 2016

Procesul Verbal al Adunarii Generale – nr. 335/17.02.2016

 1. Hotararea nr. 1 – privind aprobarea exercitarii atributiilor Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare                                                                                 Intercomunitara „Dobrogea”
 2. Hotararea nr. 2 – privind aprobarea organigramei si a Ștatului de functii al Asociatiei de Dezvoltare                                                                           Intercomunitara „Dobrogea”
 3. Hotararea nr. 3 – privind aprobarea contributiei lunare a Judetului Constanta prin Consiliul Judetean                                                                         Constanta
 4. Hotararea nr. 4 – privind aprobarea cotizatiei pentru membrii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”                                                                 Dobrogea” pe anul 2016

 • Adunarea Generala a Asociatiei – 28 aprilie 2015

Procesul Verbal al Adunarii Generale – nr. 196/28.04.2015

 1. Hotararea nr. 1 – privind aprobarea bilantului pe anul 2014, a situatiilor anuale incheiate la data de                                                                           31.12.2014 si a raportului de audit pe anul 2014
 2. Hotararea nr. 2 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Asociatiei de                                                                             Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”
 3. Hotararea nr. 3 – privind aprobarea cotizatiei pentru membrii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara                                                                   „Dobrogea” pe anul 2015
 4. Hotararea nr. 4 – privind aprobarea exercitarii atributiilor Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare                                                                                 Intercomunitara „Dobrogea” de catre domnul Dragomir Nicolae Cristinel,                                                                                         Vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta, pe perioada suspendarii mandatului domnului                                                 Constantinescu Nicusor Daniel

 • Adunarea Generala a Asociatiei – 17 mai 2013

Procesul Verbal al Adunarii Generale – nr. 87/17.05.2013

 1. Hotararea nr. 1 – Aprobarea bilantului pe anul 2012, a situatiilor anuale incheiate la data de 31.12.2012 si a                                                             raportului de audit pe anul 2012
 2. Hotararea nr. 2 – Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Asociatiei de Dezvoltare                                                                     Intercomunitara „Dobrogea”
 3. Hotararea nr. 3 – Aprobarea cotizatiei pentru membrii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”
 4. Hotararea nr. 4 – Modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”
 5. Hotararea nr. 5 – Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului major                                                           “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta”
 6. Hotararea nr. 6 – Aprobarea Documentului de Pozitie pentru implementarea proiectului “Sistem de                                                                           Management Integrat al deseurilor in judetul Constanta” – semnat de Consiliul Judetean                                                               Constanta si UAT- urile membre ADI „Dobrogea”
 7. Hotararea nr. 7 – Aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor (conform Analizei Cost –                                                                         Beneficiu)

 • Adunarea Generala a Asociatiei – 15 noiembrie 2010

 1. Hotararea nr. 1 – Admiterea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”
 2. Hotararea nr. 2 – Aprobarea organigramei si a statului de functii al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara                                                           „Dobrogea”
 3. Hotararea nr. 3 – Delegarea de semnatura pentru operatiunile financiare si evidenta contabila a Asociatiei de                                                         Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”
 4. Hotararea nr. 4 – Aprobarea Regulamentului Intern al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”
 5. Hotararea nr. 5 – Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 si fixarea nivelului cotizatiilor                                                                 membrilor
 6. Hotararea nr. 6 – Aprobarea siglei, insemnelor si a stampilei Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara                                                                       „Dobrogea”