Structura Proiectului

În cadrul proiectului major de investiții „Sistem de management intagrat al deșeurilor în județul Constanța” se implementează:

►      5 contracte de lucrări
►      2 contracte de furnizare de echipamente
►      6 contracte de servicii

========================================================================================================

Prin intermediul acestor Proiecte au fost realizate următoarele investiții:

CONTRACTELE DE LUCRĂRI

Contractul de lucrări nr. 1: Închiderea depozitelor de deșeuri urbane neconforme(Hârșova, Cernavodă, Techirghiol, Murfatlar și Medgidia)

►      Nume constructor: Asocierea S.C. Polaris M Holding S.R.L., S.C. Iridex Group Import Export S.R.L., S.C. Iridex Group                      Construcții S.R.L.
►      Denumirea companiei care asigură supervizarea: S.C. Irimat Cons S.R.L.
►      Valoarea contractului: 31.372.940,35 lei (fără TVA)
►      Valoare TVA 7.529.505,68 lei

Depozitele de deșeuri urbane neconforme din Hârșova, Cernavodă, Techirghiol, Murfatlar și Medgidia care au fost închise în cadrul prezentului proiect, au fost reabilitate în conformitate cu Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor.

Lucrările de reabilitare au cuprins următoarele:

•        Nivelarea corpului depozitului;
•        Sistem de drenare a apei de suprafață;
•        Sistem de acoperire;
•        Managementul gazului;
•        Monitorizarea apei subterane.

Depozitul urban de deșeuri neconform din Murfatlar are o suprafață de 3.9 ha, a fost activ din 1976 și trebuie să își înceteze activitatea până în anul 2015. Amplasarea depozitului este la sud de localitatea Murfatlar, (în interiorul fostului depozit steril al fabricii de cretă) la o distanță de aprox. 1,5 km de zona de locuințe.

•        Suprafața: 3.91 ha
•        Volumul estimat: 99.700 mc
•        Suprafața de închidere: 2.4 ha
•        Valoarea de investiție: 1.764.667 Euro fără TVA

Depozitul urban de deșeuri neconform de la Techirghiol are o suprafață de 2.0 ha și și-a încetat activitatea în anul 2012. Amplasarea depozitului este în sudul localității Techirghiol, lângă Lacul Techirghiol, la o distanță de aprox. 2 km de zona de locuințe.

•        Suprafața: 2 ha
•        Volumul estimat: 61.729 mc
•        Suprafața de închidere: 1.66 ha
•        Valoarea de investiție:1.244.020 Euro fără TVA

Depozitul urban de deșeuri neconform de la Medgidia are o suprafață de 2.9 ha, a trebuit să își înceteze activitatea în anul 2006 și să fie închis în anul 2008, dar a continuat să fie activ ca urmare a lipsei de fonduri a autorităților locale pentru închidere și a lipsei alternativelor pentru depozitarea deșeurilor. Amplasarea depozitului este pe malul drept al Canalului Dunăre-Marea Neagră, la o distanță de aprox. 300 m de acesta.

•        Suprafața: 2.9 ha
•        Volumul estimat: 117.835 mc
•        Suprafața de închidere: 2.23 ha
•        Valoarea de investiție:1.870.554 Euro fără TVA

Depozitul urban de deșeuri neconform din Cernavodă are o suprafață de 1.50 ha și și-a încetat activitatea în anul 2012. Localizarea depozitului este în nord vestul orașului Cernavodă, lângă DJ 223 la o distanță de aprox. 800 m de zona de locuințe.

•        Suprafața: 1.5 ha
•        Volumul estimat: 34.870 mc
•        Suprafața de închidere: 0.98 ha
•        Valoarea de investiție:1.206.219 Euro fără TVA

Depozitul urban neconform de deșeuri din Hârșova este localizat la o distanță de aproximativ 500 m de zona de locuințe a localității Hârșova, lângă fluviul Dunărea, are o suprafață de aproximativ 2.32 hectare și a trebuit să își sisteze activitatea în anul 2010.

•        Suprafața: 2.32 ha
•        Volumul estimat: 61.921 mc
•        Suprafața de închidere: 1.64 ha
•        Valoarea de investiție:1.206.219 Euro fără TVA

Obiectivul principal al sistemului de acoperire proiectat se referă la:

►       Minimizarea infiltrării apei pluviale în corpul deșeurilor;
►       Promovarea drenajului de suprafață și maximizarea evacuărilor;
►       Controlul circulației gazelor;
►       Separarea fizică între deșeuri și viața plantelor și animalelor.

Contractul de lucrări nr. 2.1: Construirea noului depozit conform de deșeuri din localitatea Tortoman

►       Nume constructor: Asocierea S.C. Polaris M Holding S.R.L. cu S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. cu S.C. Iridex Group               Construcții S.R.L.
►       Denumirea companiei care asigură supervizarea: S.C. Irimat Cons S.R.L.
►       Valoarea contractului: 17.859.405,31 lei (fără TVA)
►       Valoare TVA 4.286.257,27 lei

Depozitul conform de deșeuri, ce a fost construit la Tortoman prin prezentul proiect, va deservi populația din zonele de colectare: Zona 3 – Deleni, Zona 4 – Cernavodă, Zona 5 – Hârșova și Zona 6 – Medgidia
Toate aceste zone însumează o populație de 158.360 locuitori.
În cadrul depozitului de la Tortoman vor putea fi depozitate deșeurile menajere și asimilabile, deșeurile din piețe, din parcuri și grădini și cele stradale. Depozitul din localitatea Tortoman este dimensionat să funcționeze pentru durata de 27 ani, cantitatea de deșeuri ce se va depozita în această perioadă fiind de 970.000 tone.

Contractul de lucrări nr. 2.2: Construirea stației de sortare a deșeurilor reciclabile și a stației TMB din localitatea Tortoman

►       Nume constructor: Asocierea S.C. Polaris M Holding S.R.L. cu S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. cu S.C. Iridex Group               Construcții S.R.L.
►       Denumirea companiei care asigură supervizarea: S.C. Irimat Cons S.R.L.
►       Valoarea contractului: 22.070.006,99 lei (fără TVA)
►       Valoare TVA 5.593.952,25 lei

Stația de sortare pentru deșeuri reciclabile având capacitate de 11.000 tone/an, iar stația de tratare mecano biologică având capacitate de 35.000 tone/an.

Contractul de lucrări nr. 3: Construirea stațiilor de transfer Hârșova și Deleni

►       Nume constructor: S.C. Alcons Engineering S.R.L.
►       Denumirea companiei care asigură supervizarea: S.C. Irimat Cons S.R.L.
►       Valoarea contractului: 5.698.493,57 lei (fără TVA)
►       Valoare TVA 1.345.862 lei

Pentru deșeurile generate în Zona 3 – Deleni și Zona 5 – Hârșova a fost identificată necesitatea de a construi 2 stații de transfer în Hârșova și Deleni.
În cadrul acestor stații de transfer deșeurile vor fi descărcate din vehiculele de colectare și se vor depozita pentru o perioadă scurtă de timp, până când vor fi reîncarcate în mașini de lung curier, pentru a fi transportate de la stația de transfer la depozitul conform de la Tortoman.

Contractul de lucrări nr. 4: Construirea stației de sortare a deșeurilor reciclabile și a stației TMB din localitatea Ovidiu

►       Nume constructor: S.C. Secvision Business Solutions S.R.L.
►       Denumirea companiei care va asigura supervizarea: S.C. Irimat Cons S.R.L.
►       Valoarea estimată a contractului: 55.039.209 lei (fără TVA)
►       Valoare TVA 13.206.410 lei

Stația de sortare pentru deșeuri reciclabile având capacitate de 23.000 tone/an, iar stația de tratare mecano biologică având capacitate de 120.000 tone/an.

Contractul de lucrări nr. 5: Proiectarea și execuția drumurilor de acces la obiectivele de la Ovidiu, Deleni și Tortoman – contract în curs de atribuire.

==========================================================================================================

CONTRACTELE DE FURNIZARE

Contractul de furnizare nr. 1: Furnizare echipamente de transport aferente proiectului „Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”

►       Nume furnizor echipamente: S.C. Gradinariu Import Export S.R.L.
►       Valoarea contractului: 10.842.220 lei (fără TVA)
►       Valoare TVA: 2.602.132,8 lei

Prin acest contract de furnizare echipamente de colectare s-au achiziționat:

►       Camion transport containere cu sistem de încărcare/ descărcare tip carling de 32 tone – 7 bucăți
►       Remorcă cu 2 axe pentru transport container abroll – 4 bucăți
►       Benă basculabilă (autrobasculantă transport refuz) – 1 bucată
►       Încărcător frontal capacitate 1 mc – 12 bucăți
►       Motostivuitor pentru manevrare baloți deșeuri – 2 bucăți
►       Compactor pentru depozite deșeuri – 1 bucată
►       Buldozer cu șenile și lamă – 1 bucată

Contractul de furnizare nr. 2: Furnizare echipamente de colectare aferente proiectului „Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”

►       Nume furnizor echipamente: FRITZ SCHAEFER BMBH
►       Valoarea contractului: 14.389.914 lei (fără TVA)
►       Valoare TVA: 3.453.579,36 lei

Prin acest contract de furnizare echipamente de colectare s-au achiziționat:

►       3.980 bucăți – containere de colectare a deşeurilor reziduale și reciclabile cu capacitatea de 1.100 litri;
►       1.424 bucăți – containere de colectare a deşeurilor de sticlă cu capacitatea de 660 litri;
►       30.507 bucăți – unitati de compostare individuală cu capacitatea de 280 litri;
►       74.187 bucăți – euro-pubele de colectare a deșeurilor reziduale și reciclabile, cu capacitatea de 120 litri;
►       2.713 bucăți – euro-pubele de colectare a deșeurilor reziduale și reciclabile, cu capacitatea de 240 litri;
►       2.042 bucăți – coșuri de gunoi pentru deșeuri stradale, cu capacitatea de 50 litri;

 

Pentru realizarea investițiilor au fost încheiate 6 contracte de servicii, respectiv: Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului, publicitate pentru Proiect, supervizare a lucrărilor, audit, verificatori de proiect, și Asistență tehnică din partea proiectantului. În prezent, indicatorii tehnici au fost atinși, urmând a se realiza drumurile de acces la aceste investiții, respectiv contractul CL 5 – Proiectarea și execuția drumurilor de acces la obiectivele de la Ovidiu, Deleni și Tortoman – contract în curs de atribuire.

CONTRACTELE DE SERVICII

Contractul de servicii nr. 1: Asistență tehnică de Management pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța

►       Nume prestator: Louis Berger
►       Valoarea contractului: 1.891.890 lei (fără TVA)
►       Valoare TVA: 454.053,6 lei

Contractul de servicii nr. 2: Asistență tehnică privind supervizarea contractelor aferente Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța

►       Nume prestator: S.C. Irimat Cons S.R.L.
►       Valoarea contractului: 1.798.167 lei (fără TVA)
►       Valoare TVA: 431.560,08 lei

Contractul de servicii nr. 3: Realizarea comunicării, informării și publicității Proiectului

►       Nume prestator: Asocierea Louis Berger și S.C. Louis Berger S.R.L.
►       Valoarea contractului: 1.977.120,64 lei (fără TVA)
►       Valoare TVA: 474.508,95 lei

Contractul de servicii nr. 4: Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției proiectelor aferente Sistemului de Management Integrat al Deșeurilorîn județul Constanța

►       Nume prestator: Romair Consulting S.R.L.
►       Valoarea contractului: 1.430.310 lei (fără TVA)
►       Valoare TVA: 343.274,4 lei

Contractul de servicii nr. 5 – Asistență tehnică pentru verificarea proiectelor aferente SMID în județul Constanța

►       Nume prestator: in curs
►       Valoarea contractului: 63.443,38 lei (fără TVA)
►       Valoare TVA: 12.054.24 lei

Contractul de servicii nr. 6: Servicii de Audit financiar pentru proiectul Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța

►       Nume prestator: S.C. STAFF S.R.L.
►       Valoarea contractului: 301.000 lei (fără TVA)
►       Valoare TVA 72.240 lei