Descriere

Implementarea Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța’’ (SMID Constanța) a apărut ca o necesitate de asigurare a conformității  managementului deșeurilor cu legislația românească în domeniu și cea a UE, prin construirea la nivelul județului Constanța a facilităților de tratare a deșeurilor, precum și prin identificarea și adoptarea unui sistem unitar de colectare și tratare a acestora la nivelul localităților întregului județ.

Proiectul SMID Constanța a fost promovat și aprobat inițial pentru finanțare în cadrul POS Mediu – Axa prioritară 2 – Dezvoltarea SMID și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, având valoarea totală de 249.631.354 lei (inclusiv TVA) și ulterior fazat și continuat în cadrul POIM.

Implementarea Proiectului a fost și este asigurată de Consiliul Județean Constanța prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP – Deșeuri), întreaga activitatea fiind supravegheată și supervizată direct de Direcția Regională Infrastructură Galați (DRI Galați) și Autoritatea de Management (AM) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în județul Constanța constă în realizarea următoarelor două componente principale:

  • Completarea elementelor de infrastructură existente la această dată în județul Constanța privind colectarea și tratarea deșeurilor și necesare derulării activității de operare în facilitățile puse la dispoziția operatorilor (stații de transfer, stații de sortare, stații de tratare mecano – biologică, depozit conform, echipamente de colectare și utilaje)
  • Selectarea prin proceduri de achiziție publică a operatorilor de servicii de salubrizare ce vor activa pentru:
  • colectarea deșeurilor de la beneficiarii proiectului;
  • transferul deșeurilor (utilizând facilitățile de transfer realizate prin proiect) ;
  • sortarea deșeurilor reciclabile (utilizând facilitățile de recuperare materiale și reciclare realizate prin proiect);
  • tratarea deșeurilor biodegradabile (utilizând facilitățile de tratare mecano-biologică – TMB, compostare, realizate prin proiect);
  • eliminarea deșeurilor în depozitul conform de deșeuri;

Prin implementarea Proiectului SMID, infrastructura existentă la această dată în județ a fost completată prin construirea a două Stații de transfer a deșeurilor în comunele Hârșova și Deleni, închiderea a 5 depozite de deșeuri urbane neconforme (Murfatlar, Medgidia, Hârșova, Cernavodă și Techirghiol), construirea unei Stații de Sortare, a unei Stații de Tratare mecano – biologică și a noului depozit conform de deșeuri din localitatea Tortoman, construirea unei Stații de Sortare și a unei Stații de Tratare mecano – biologică în localitatea Ovidiu, achiziționarea echipamentelor de transport și achiziționarea de pubele și containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor în localitățile județului beneficiare ale proiectului.

În conformitate cu Instrucțiunea nr. 12000 / 10.08.2015 privind unele măsuri pentru eșalonarea (fazarea) proiectelor finanțate prin POS Mediu 2007 – 2013, Consiliul Județean Constanța a procedat la întocmirea unei Cereri de modificare a proiectului, în vederea asigurării finanțării acestuia în perioada următoare, corespunzătoare Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020.

În urma deciziei DRI Galați și a Autorității de Management, Proiectul SMID Constanța a fost selecționat ca proiect pilot la nivel național, documentația aferentă procedurii de fazare fiind transmisă spre evaluare la Autoritatea de Management și aprobare la Comisia Europeană. Documentele elaborate au răspuns în întregime cerințelor impuse de autoritățile finanțatoare, încadrându-se în condiționalitățile prevăzute în acest scop.

Pentru îndeplinirea cerințelor Comisiei Europene și aprobarea fazării, a fost actualizat Devizul General al proiectului, cu identificarea financiară distinctă a celor două faze și a fost completată Cererea de notificare a proiectului fazat, Autoritatea de Management POIM – Ministerul Fondurilor Europene (MFE) perfectând noul Contract de finanțare, semnat între Consiliul Județean Constanța și Ministerul Fondurilor Europene.

Indicatorii financiari ai Proiectului pentru prima fază (2007 – 2013) a acestuia au fost atinși, lucru recunoscut de autoritățile finanțatoare.