Descriere

Implementarea Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța’’ (SMID Constanța) a apărut ca o necesitate de asigurare a conformității  managementului deșeurilor cu legislația românească în domeniu și cea a UE, prin construirea la nivelul județului Constanța a facilităților de tratare a deșeurilor, precum și prin identificarea și adoptarea unui sistem unitar de colectare și tratare a acestora la nivelul localităților întregului județ.

Pentru implementarea “Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța’’ au fost semnate Contractele de Finanţare aferente Proiectelor „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Constanţa”, și Fazarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Constanţa” proiecte cofinanţate de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu” 2007 – 2013, respectiv Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 având valoarea totală estimată de 249.631.354 lei (inclusiv TVA).

Proiectul SMID Constanța a fost promovat și aprobat inițial pentru finanțare în cadrul POS Mediu – Axa prioritară 2 – Dezvoltarea SMID și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, având valoarea totală de 249.631.354 lei (inclusiv TVA) și ulterior fazat și continuat în cadrul POIM.

Implementarea Proiectelor a fost și este asigurată de Consiliul Județean Constanța prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP – Deșeuri), întreaga activitatea fiind supravegheată și supervizată direct de Direcția Regională Infrastructură Galați (DRI Galați) și Autoritatea de Management (AM POIM) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Componentele SMID

Componenta 1 – Colectarea deșeurilor (recipienți pentru colectarea deșeurilor)

Componenta 2 – Transportul și transferul deșeurilor (Stații de transfer: Hârșova și Deleni, camioane lung curier, containere                                      transfer)

Componenta 3 – Reciclarea deșeurilor (Stații de sortare Ovidiu și Tortoman)

Componenta 4 – Tratarea deșeurilor biodegradabile (Stații de tratare mecanobiologica: Ovidiu, Tortoman)

Componenta 5 – Depozitarea deșeurilor (Depozit ecologic Tortoman)

Componenta 6 – Închiderea depozitelor de deșeuri neconforme: Hârșova, Cernavodă, Murfatlar, Techirghiol și Medgidia

Componenta 7 – Publicitatea proiectului, Asistență tehnică și Supervizare, Audit, diverse și neprevăzute și asistență tehnică din partea proiectantului.

Prin implementarea Proiectului SMID, infrastructura existentă la această dată în județ a fost completată prin construirea a două Stații de transfer a deșeurilor în comunele Hârșova și Deleni, închiderea a 5 depozite de deșeuri urbane neconforme (Murfatlar, Medgidia, Hârșova, Cernavodă și Techirghiol), construirea unei Stații de Sortare, a unei Stații de Tratare mecano – biologică și a noului depozit conform de deșeuri din localitatea Tortoman, construirea unei Stații de Sortare și a unei Stații de Tratare mecano – biologică în localitatea Ovidiu, achiziționarea echipamentelor de transport și achiziționarea de pubele și containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor în localitățile județului beneficiare ale proiectului.

În conformitate cu Instrucțiunea nr. 12000 / 10.08.2015 privind unele măsuri pentru eșalonarea (fazarea) proiectelor finanțate prin POS Mediu 2007 – 2013, Consiliul Județean Constanța a procedat la întocmirea unei Cereri de modificare a proiectului, în vederea asigurării finanțării acestuia în perioada următoare, corespunzătoare Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020.

Pentru îndeplinirea cerințelor Comisiei Europene și aprobarea fazării, a fost actualizat Devizul General al proiectului, cu identificarea financiară distinctă a celor două faze și a fost completată Cererea de notificare a proiectului fazat, Autoritatea de Management POIM – Ministerul Fondurilor Europene (MFE) perfectând noul Contract de finanțare, semnat între Consiliul Județean Constanța și Ministerul Fondurilor Europene, respectiv  Fazarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Constanţa”.

Indicatorii financiari ai Proiectului pentru prima fază (2007 – 2013) a acestuia au fost atinși, lucru recunoscut de autoritățile finanțatoare – pentru faza a II a, indicatorii tehnici au fost atinși, urmând a se realiza drumurile de acces la aceste investiții, respectiv contractul CL 5 – Proiectarea și execuția drumurilor de acces la obiectivele de la Ovidiu, Deleni și Tortoman – contract în curs de atribuire.