Obiective

OBIECTIVE GENERALE

Creșterea standardelor de viață și de mediu din județul Constanța, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu.

Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deșeurilor în județul Constanța, prin:

  • îmbunătățirea managementului deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate în județ

 OBIECTIVE SPECIFICE

  • Creșterea numărului populației ce beneficiază de servicii de colectare și management al deșeurilor de calitate și tarife suportabile;
  • Reducerea cantității de deșeuri depozitate;
  • Creșterea cantității de deșeuri reciclabile și recuperabile în județul Constanța;
  • Stabilirea unei structuri eficiente de management al deșeurilor.