Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Constanța

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Dobrogea” (ADI Dobrogea) a fost constituita in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.246/2005.

Asociatia s-a constituit ca persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, prin efectul Legii nr.215/2001, republicata, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare si functioneaza pe baza Statutului, conform Hotararii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice „Dobrogea” a fost constituita pe perioada nedeterminata, incepand cu data de 09.06.2009, conform extrasului din Registrul Fundatiilor si Asociatiilor.