Scop

Scopul proiectului este de a completa infrastructura existentă și echipamentele cu investiții care vor asigura un management integrat al deșeurilor în județ, prin care se vor asigura standardele minime necesare pentru conformarea cu legislația UE în ceea ce privește sectorul de mediu, ca și atingere a angajamentelor pe care România și le-a asumat prin Tratatul de Aderare.